Vizzi

Vizzi

Maskot

Neoddeliteľnou súčasťou VISIBILITY je náš maskot Vizzi. Jeho miesto je na poličke v kancelárii a neustále dohliada na chod projektov a pracovnú disciplínu.