Rado Rohaľ

Rado Rohaľ

Managing partner

Moje meno je Rado Rohaľ a mám na starosti stratégiu firmy a expanziu VISIBILITY na iné trhy. Aktuálne sa jedná o trhy ČR, Maďarska, Poľska a Turecka. Mojou pracovnou náplňou je tiež vytváranie nových produktov a projektov v rámci VISIBILITY.